Speciallægeuddannelse

Her finder du oplysninger om kursuselementerne i hoveduddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi og om Efteruddannelseskurser primært for speciallæger.

Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Der findes 1 generelt obligatorisk kursus i introduktionsuddannelsen.

I hoveduddannelsen skal du selv tilmelde dig alle kurser og du skal huske at have tilsagn om frihed til deltagelse fra din afdeling/praksis. Du har ret til frihed med løn under alle disse kurser. Udgifter til transport søges via afdelingen.

Normalt deltager man i kurserne i den region, man er ansat i. Du kan dog søge kurser i hele videreuddannelsesregionen.

Hvis du har gennemført LAS 1 kurset (Ledelse, administration og samarbejde) i forbindelse med din introduktionsuddannelse, skal du ikke gennemføre kurset igen i forbindelse med din hoveduddannelse.

Se mere under de enkelte Videreuddannelsesregioner.

Videreuddannelsesregion Øst (link til https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-generelle-obligatoriske-kurser.aspx)

Videreuddannelsesregion Syd (link til http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm218644)

Videreuddannelsesregion Nord (link til https://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/generelle-kurser/)

Specialespecifikke kurser

Angående afvikling af specialespecifikke kurser.
I efteråret 2020 forventer vi at afvikle de planlagte specialespecifikke kurser, som kurser med tilstedeværelse.
Programmet er tæt, da vi indhenter de kurser der blev aflyst i foråret. Af den grund er der færre cases til forberedelse, end der plejer at være.
Grundet stigning i smittetal af COVID-19, har det været nødvendigt at ændre hudkurset til et virtuelt kursus.
Trine Plesner, hovedkursusleder

 

Nedenstående finder du datoer og øvrige oplysninger om de obligatoriske specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi.
Kursusmateriale fremsendes op til hvert kursus, og det er derfor vigtigt at du har oplyst korrekt postadresse. Husk også i god tid at oplyse, såfremt der er ændringer i forhold til dit kursisthold (framelding eller tilmelding af kurser uden for kursisthold, fx som følge af orlov).
Ændringer sendes til hovedkursusleder Trine Plesner på trine.lindhardt.plesner@regionh.dk.

Kurser 2020

Kurser 2020 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2017

CNS og muskelpatologi: 06. – 07.01.2020 (2021: 07. – 08.01 – 2021, kursushjemmeside fremkommer senere)
Odense Universitetshospital
Link til kursushjemmeside

Lever- og pancreaspatologi: 09. – 11.09.2020
Rigshospitalet
Velkomstbrev
Program
Litteratur
Undervisningsmateriale
Kontakt

Knogle- og bløddelspatologi: 05. – 07.10.2020
Rigshospitalet
Velkomstbrev
Program
Undervisere
Undervisningsmateriale
Vejviser Rigshospitalet

Kurser 2020 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2018

Nedre luftvejes patologi: 27. – 29.01.2020 (2021: 18. – 0.01.2021, kursushjemmeside kommer senere). 
Rigshospitalet
Link til kursushjemmeside

Molekylærpatologi: 26. – 28.10.2020
Vejle Sygehus
Program

Øvre luftveje, hoved- og halspatologi: 28. – 30.09.2020
Rigshospitalet
Velkomstbrev
Program
Kliniske oplysninger


Hudpatologi: 26. – 28.08.2020
Aarhus Universitetshospital
Link til kursushjemmeside

Hæmatopatologi: 25. – 27.01.2021. Grundet lokalesituation i forbindelse med COVID-19 restriktioner om afstand afholdes kurset først til januar 2021. 

Kurser 2020 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2019

Fordøjelseskanalens patologi: 29. – 31.01.2020 (2021: 27.01. – 29.01.2021, kursushjemmeside fremkommer senere)
Herlev Hospital
Link til kursushjemmeside

Mammapatologi: 20. 21.10.2020
Herlev Hospital
Velkomstbrev
Program
Undervisningsmateriale (sygehistorier)

Nyre- og urinvejspatologi: 21. – 23.09.2020
Rigshospitalet
Velkomstbrev
Undervisere
Program
Kort over Rigshospitalet, auditorium 93
Litteratur
Kontakt
Tekst til cases

Gynækopatologi: 11.11. – 13.11.2020
Odense Universitetshospital
Velkomstbrev
Program
Undervisere
Undervisningsmateriale
Kort over kursussted

Kurser 2020 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2020

Introduktionskursus: 14. – 16.09.2020
Rigshospitalet
Velkomstbrev
Kursusbeskrivelse
Program

Diagnostiske metoder: 02. – 04.12.2020
Aalborg Universitetshospital

Forskningstræning

Næste specialespecifikke forskningstræningskursus (modul 2) finder sted i januar 2021 (11-14. januar 2021) i Århus. Tilmelding til Johanne Lade Keller på email: johakell@rm.dk inden december 2020. Du får mest ud af kurset hvis du har været på det ikke-specialespecifikke forskningstræningskursus (modul 1 – som regel udbudt af universiteterne) og hvis du har fundet et specifikt forskningsprojekt at arbejde med, men det er ikke et ultimativt krav for at komme med på kurset, da kurset kun udbydes hvert 1½ år.

Forskningstræning er obligatorisk for læger i hoveduddannelse.
Forskningstræning er specielt rettet mod træning af akademikerrollen og mod udvikling af professionel tilgang til praksis. Der er samlet set afsat 20 dage til forskningstræning.

​Du kan finde retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens ‘Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen’.

Et forskningstræningsforløb består af en praktisk og en teoretisk del. ​Der kan anvendes 10 dage til individuelt arbejde med et selvstændigt forskningsprojekt. ​Den teoretiske del består af Modul 1 + 2 og Evaluering med mundtlig fremlæggelse af projektet.

Betingelser for forskningstræning
Alle kurser er gratis, og du har ret til frihed med løn både under kurser, seminardage og for de 10 dage til selvstændigt arbejde. Du skal aftale hele den praktiske tilrettelæggelse med din uddannelsesansvarlige overlæge og din forskningstræningsvejleder.

Dispensation
Undtaget fra hele forskningstræningen er læger med dokumenteret forskningserfaring i form af erhvervet akademisk grad, dr. med. eller ph.d. Såfremt du har medsendt kopi af dit bevis for graden ved ansøgning om hoveduddannelsesforløb, vil du efterfølgende få dispensation via logbog.net eller sendt til din e-boks.

Hel eller delvis dispensation for forskningstræningen kan søges ved Sekretariatet på baggrund af andre tilsvarende teoretiske kurser, dokumenteret forskningserfaring i form af publikationer i anerkendte tidsskrifter eller mundtlig fremlæggelse af forskningsresultater på kongres.

Læs mere på de enkelte Videreuddannelsesregioners hjemmesider.

Efteruddannelse

Info kommer