Relevante links

Læs mere om den gældende Specialeplan: https://www.sst.dk/da/Viden/Specialeplanlaegning/Gaeldende-specialeplan/Specialeplan-for-patologisk-anatomi-og-cytologi

Download Specialeplan (link til vedhæftede pdf)

Uddannelsesprogrammer (henvis til samme side som er under Hoveduddannelse)

Speciallægeuddannelsen, Region Nord, LÆS MERE HER (http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/specialer/patologisk-anatomi-og-cytologi/)

Speciallægeuddannelsen, Region Syd, LÆS MERE HER (https://videreuddannelsen-syd.dk/wm101858)

Speciallægeuddannelsen, Region Øst, LÆS MERE HER (https://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/specialerne/patologisk-anatomi-og-cytologi/uddannelsesprogrammer.aspx)