Udvalg for Kvalitetsudvikling

Formand
Kamille List-Jensen
(valgt 2023)
Rigshospitalet
Afdeling for Patologi
Tlf.: Kommer snarest
E-mail: kamille.list-jensen.01@regionh.dk

Ann Brinch Madelung (valgt 2023)
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Patologiafdelingen
Tlf.: 21269727
E-mail: abmu@regionsjaelland.dk

Therese Hansen (valgt 2022)
Aarhus Universitetshospital
Patologi
E-mail: therha@rm.dk
Gregers Rasmussen (valgt 2022)
Herlev og Gentofte Universitetshospital
Afdeling for Patologi
Tlf. 3868 1793
E-mail: gregers.bruennich.damgaard.rasmussen.01@regionh.dk

Bestyrelsens repræsentant
Gitte Hedegaard Jensen
 (valgt 2020)
Odense Universitetshospital
Afdeling for Klinisk Patologi
Tlf.: 6541 1582
E-Mail: kontakt@danskpatologi.org

Medlemmerne er valgt for 3 år. Umiddelbart genvalg kan ske én gang.