Udvalg for Kvalitetsudvikling

Formand
Ann Brinch Madelung
(valgt 2019)
Odense Universitetshospital
Afdeling  for Klinisk Patologi
Tlf.: 65 41 11 84
E-mail: annmadelung@gmail.com

Rouzbeh Salmani (valgt 2019)
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Patologiafdelingen
Tlf: 4732 5900
E-mail: rous@regionsjaelland.dk

Line Raaby Steenberg (valgt 2019)
Aarhus Universitetshospital
Patologiafdelingen
Tlf: 29777652
E-mail: lineolse@rm.dk

Kamille List-Jensen (valgt 2021),
Rigshospitalet
Patologiafdelingen
Tlf.: Kommer snarest
E-mail: kamille.list-jensen.01@regionh.dk

Bestyrelsens repræsentant
Gitte Hedegaard Jensen
 (valgt 2020)
Odense Universitetshospital
Afdeling for Klinisk Patologi
Tlf: 6541 1582
E-Mail: gittehedegaardjensen@gmail.com

 

 

Medlemmerne er valgt for 3 år. Umiddelbart genvalg kan ske én gang.