Kommissorium for Udvalg for Digital Patologi

Indførelsen af digital patologi medfører potentielt set en række fordele i form af optimering af workflow i de histologiske laboratorier og muligheden for at dele indscannet histologisk billedmateriale på tværs af afdelinger og regioner. Desuden giver digitalisering af den mikroskopiske undersøgelse mulighed for anvendelse af kunstig intelligens i den histologiske diagnostik. Den nye teknologi betyder nye arbejdsgange for patologer, og vi må sikre, at den diagnostiske kvalitet opretholdes og forbedres ved implementeringen af digital mikroskopi i den mikroskopiske diagnostik.

Ved indførelsen af den digitale teknologi opstår en lang række spørgsmål omkring diagnostisk kvalitet, kvalitet af præparatglassene, IT-struktur, organisering af arbejdet, ergonomi og lovgivning med hensyn til deling af personfølsomme data, patientsikkerhed etc.
DPAS Udvalg for Digital Patologi har følgende arbejdsområder:

  • Afdække behovet for retningslinjer for validering af den diagnostiske kvalitet ved digital patologi
  • At følge omfanget af implementeringen af digital mikroskopi i de forskellige regioner
  • Løbende overvågning af udviklingen indenfor digital patologi, inkl. grænsefladen mod kunstig intelligens
  • Stimulere forskning indenfor digital patologi, herunder ergonomi, kvalitetssikring, automatisering, kunstig intelligens og processen med den digitale transformation.

Udvalget består af 7-9 medlemmer, hvoraf én er formand og én er bestyrelsens repræsentant. De øvrige medlemmer vælges af Dansk Patologiselskabs generalforsamling i henhold til selskabets bestemmelse. Det tilstræbes at hver region er repræsenteret i udvalget samt at sikre deltagelse i udvalget af yngre patologer.

Udvalget refererer til DPAS bestyrelsen og aflægger årlig beretning ved selskabets generalforsamling. DPAS afholder udgifter i forbindelse med møder og andre aktiviteter, som anses for nødvendige for gruppens arbejde.