Indmeldelse i DPAS og FYPA

Optagelse foregår via Min side på Læger.dk. Under Min side – Dit medlemskab – Videnskabelige selskaber er der link til tilmelding (læger.dk). Ikke-læger bedes venligst skrive til sekretær Simon Lenler-Eriksen, e-mail: kontakt@danskpatologi.org  med en kort beskrivelse af tilknytningen til patologi med henblik på medlemskab.

Kontingentsatsen er kr. 750/år for både ordinært og ekstraordinært medlemskab. FYPA medlemskab er gratis og er inkluderet i indmeldelsen i DPAS. Hvis FYPA medlemskab ikke ønskes anføres dette venligst i kommentarfeltet. Medlemmer over 70 år har gratis medlemskab.

Læger og andre interesserede fagpersoner kan være medlem henholdsvis som ordinære medlemmer af selskabet med fuld stemme- og valgret på selskabets generalforsamling eller som ekstraordinære medlemmer af selskabet, uden stemme- og valgret og uden adgang til selskabets generalforsamling.

Optagelse foretages efter vedtægternes §3-4:

*§3 Som ordinære medlemmer af Selskabet (DPAS) med fuld stemme- og valgret på selskabets generalforsamling kan optages læger med dansk speciallægeanerkendelse i specialet patologisk anatomi og cytologi, læger der har påbegyndt videreuddannelsen til dette speciale, samt andre akademikere, der ved deres virksomhed medvirker til selskabets formål. Som ekstraordinære medlemmer af Selskabet, uden stemme- og valgret og uden adgang til selskabets generalforsamling, kan i øvrigt optages personer med dokumenteret interesse for tilknytning til patologi i bred forstand.

#§4 Som ordinære medlemmer i FYPA kan optages alle læger i specialet patologisk anatomi og cytologi, som er medlem af DPAS og som endnu ikke har opnået overlægestilling. Udenlandske kollegaer kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret. Ved udnævnelse til overlæge udtræder et medlem automatisk 1. jan. det følgende år. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt.