Kontakt Yngre Patologer (FYPA)

Ønsker du at vide mere om specialet, komme på fokuseret ophold på en patologiafdeling eller søge råd og vejledning for at komme ind i specialet kan du kontakte FYPAs sekretær på fypa@fypa.dk