FYPA’s bestyrelse

Formand:
Ulrik Korsgaard
(valgt  2024)
Region Midtjylland
E-mail: fypa@danskpatologi.org

Sekretær: 
Charlotte Helene Wichmand (valgt 2024)
Region Sjælland
E-mail: fypa@fypa.dk 

Frances Reznitsky (valgt 2024)
Region Sjælland
E-mail: f.reznitsky@gmail.com

Kerly Giuliana Moreano Diaz (valgt 2024)
Region Syd
E-mail: kerly.giuliana.moreano.diaz@rsyd.dk

Ane Christine Holm (valgt 2024)
Region Hovedstaden
E-mail: ane.christine.holm.01@regionh.dk

Joar Bergman (valgt 2024)
Region Nordjylland
E-mail: k.bergman@rn.dk

Danny Mortensen (valgt 2024)
Region Midtjylland
E-mail: danny.ext@gmail.com

Suppleant:
Josefine Bang Jespersen (valgt 2024)
Region Sjælland
E-mail: ajoj@regionsjaelland.dk

Medlemmerne er valgt for 2 år. Umiddelbart genvalg kan ske én gang