DPAS revisorer

Repræsentanter

Rikke Riber-Hansen (valgt 2019)
Aarhus Universitetshospital Skejby
Patologisk Institut,
Tlf.: 784 55700
E-mail: rikrib@rm.dk

Mette Kjølhede Nedergaard (valgt 2019)
Herlev-Gentofte Hospital
Patologiafdelingen
Tlf: 3868 9761
E-mail: mette.kjoelhede.nedergaard.01@regionh.dk

Valg af 2 revisorer foretages for 3. år og ét genvalg kan finde sted