Uddannelsesudvalg

Formand
Johanne Lade Keller (valgt 2021)
Aalborg Universitetshospital,
Patologiafdelingen
E-Mail: johanne.keller@rn.dk

Kasserer
Søren Krag (valgt 2018, genvalgt 2021)
Aarhus Universitetshospital
Patologi
Tlf. 2977 7148
E-mail: soerkrag@rm.dk

Hovedkursusleder
Trine Plesner (ansat fra januar 2008)
Rigshospitalet
Afdeling for Patologi
Tlf: 3545 8529
E-mail: trine.lindhardt.plesner@regionh.dk

Mette Kjølhede Nedergaard (valgt 2021)
Rigshospitalet,
Afdeling for Patologi
Tlf: kommer snarest
E-Mail: Mette.Kjoelhede.Nedergaard@regionh.dk

Lene Gaarsmand Christensen (valgt 2022)
Odense Universitetshospital
Afdeling for Klinisk Patologi
Tlf: 6541 4806
E-mail: Lene.Christensen5@rsyd.dk

Kursistrepræsentanter:
Signe Lehn er kursistrepræsentant (valgt 2022)
E-mail: signe.lehn@regionh.dk
Eva Gravesen (valgt 2021)
E-mail: eva.gravesen@regionh.dk
Anna Maria Kylbergh (valgt 2021)
E-mail: anna.maria.kylbergh.02@regionh.dk

Bestyrelsens repræsentant

Simon Lenler-Eriksen (valgt 2022)
Viborg, Hospitalsenhed Midt
Patologi
E-mail: simolenl@rm.dk

Medlemmerne er valgt for 3 år. Umiddelbart genvalg kan ske én gang.