FYPA kursusdage

FYPA kursusdag 2023

Obduktioner
19. september 2023 fra kl. 10 – 16.00
Vejle Sygehus, Auditoriet “På Bjerget
Læs mere her

FYPA kursusdag 2022

Diagnostik i et krydsfelt – molekylærpatologi, immunhistokemi og morfologi
23. november 2022 fra kl. 10 – 16.00
Vejle Sygehus, Auditoriet “På Bjerget
Læs mere her

FYPA kursusdag 2019

Update on pulmonary pathology
19. august 2019 fra kl. 10 – 16.30
Sjællands Universitetshospital Roskilde, Lille Auditorium
Læs mere her

FYPA kursusdag 2018

Cytoplatologi på tværs
1. oktober 2018 kl. 10-16
Rigshospitalet, Auditorium 93
Læs mere her

 

FYPA kursusdag 2017

Personlig Medicin og Individualiseret Behandling

30. oktober 2017 kl. 10-16
Vejle Sygehus, Auditoriet på ”Bjerget” – S1

Læse mere her

FYPA kursusdag 2016

Den MultiDisciplinære Teamkonference

10. oktober 2016 kl. 10-16
Store Auditorium, Sjællands Universitetshospital Roskilde

FYPA kursusdag 2015

Virusinduceret cancer

26. oktober 2015 kl. 10-16
Patologisk Auditorium, Aarhus Universitetshospital

Læs mere her

FYPA og DPAS afholder Basiskursus for Introduktionslæger i Odense mandag d. 1. juni 2015Læs mere her

FYPA kursusdag 2014

Digital Patologi

27.oktober 2014 kl. 09.30-16
Teilum Auditorium A, Rigshospitalet

Læs mere her

 

FYPA kursusdag 2013

Anvendte Biomarkører i Diagnostisk Patologi

28.oktober 2013 kl. 10-16
Patologisk Auditorium, Århus Universitetshospital

Læs mere her

FYPAs kursusdag den 28. oktober 2013 ”Anvendte Biomarkører i Diagnostisk Patologi” forløb til stor tilfredshed med tilstedeværelse af 58 yngre patologer. De fem engagerede foredragsholdere kom hver med nogle flotte og lærerige indlæg som omfattede klinisk onkologiske perspektiver og en række af diagnostiske markører i patologien. Såvel aktuelle markører som forventninger om fremtidens muligheder blev gennemgået. Dagen blev overordentlig flot evalueret.

Stor tak til foredragsholderne for deres engagement og tak til FYPA-medlemmerne for aktiv deltagelse på dagen – og tak fordi I trodsede stormen!

 

FYPA og Y-RET Kursusdag 2012

Obduktioner

26. oktober 2012 kl. 10-16
Teilum Auditorium B, Rigshospitalet

Læs mere her

Endeligt program

Fredag d. 26. oktober 2012 afholdt FYPA i samarbejde med Yngre Retsmedicinere (Y-RET) en fælles kursusdag om obduktioner.

Det var et velbesøgt kursus med mere end 80 tilmeldte og dagen bød på livlige diskussioner og gode indslag fra engagerede foredragsholdere.

Kurset blev overordentligt positivt evalueret, og mange ytrede ønske om gentagelse af arrangementet.

Dagen blev afsluttet med hyggeligt socialt samvær på Nørrebro Bryghus.

FYPA takker foredragsholderne og Y-RET for et godt samarbejde.

 

FYPA Temadag 2011

Forskning set fra patologens perspektiv

Fredag den 11. november kl. 11-16
Hillerød Hospital

Læs mere her

FYPAs temadag 11.11.2011 om forskning forløb til stor tilfredshed for arrangørerne og med meget positive evalueringer fra de 23 deltagere.
Formiddagen bød på tre personlige og inspirerende foredrag, hvor Peter Ingeholm (Hillerød) fortalte om sin erfaringer som formand for DCCG databasen, og Peter Nørgaard (Herlev) og Rikke Riber-Hansen (Randers), om hvad der motiverer dem til at forske. Eftermiddagen bød på facts i forhold til at indtræde i ph.d- forløb med et informativt fælles foredrag af ph.d.koordinator og vejledningslektor, 1. Reservelæge, Aleksander Krag,og ph.d. skoleleder, Professor, Nils Billestrup fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.