Udvalg for Molekylærpatologi

Formand
Louise Laurberg Klarskov (valgt 2021)
Herlev og Gentofte Universitetshospital
Patologiafdelingen:
Tlf. 3868 1791
E-mail: louise.laurberg.klarskov@regionh.dk

Dorthe Ørnskov, molekylærbiolog, Ph.D. (valgt 2018, genvalgt 2021)
Vejle Sygehus
Klinisk Patologi
Tlf. 7940 6539
E-mail: Dorthe.Oernskov@rsyd.dk

Estrid Høgdall, professor, molekylærbiolog, Ph.D (valgt 2018, genvalgt 2021)
Herlev og Gentofte Universitetshospital
Patologiafdelingen
Tlf: 3868 9132
E-mail: Estrid.Hoegdall@regionh.dk

Marie Fredslund Breinholt (2021)
Herlev og Gentofte Universitetshopsital
Patologiafdelingen
Tlf.: kommer snarest.
E-mail: Marie.Fredslund.Breinholt@regionh.dk

Bestyrelsens repræsentant
Martin Wirenfeldt Nielsen
Odense Universitetshospital
Afdeling for Klinisk Patologi
E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk

Medlemmerne er valgt for 3 år. Umiddelbart genvalg kan ske én gang