Skip to main content

Inspektorrapporter

Efter et inspektorbesøg på en uddannelsesafdeling, udarbejdes en inspektorrapport der beskriver uddannelsesforholdene.
Vær opmærksom på, at inspektorrapporter afspejler uddannelsesforholdene på tidspunktet for besøget, og at forholdene siden kan have ændret sig.
Læs inspektorrapporterne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her
Siden indeholder inspektorrapporter fra inspektorbesøg afholdt siden ultimo 2013.

Inspektorer
En inspektor udpeges af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra de videnskabelige selskaber.
En inspektor skal være en læge med kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse. I indstillingen fra selskaberne skal der lægges vægt på erfaring fra arbejde som uddannelsesansvarlig, vejleder, underviser og på medicinsk pædagogik eller lignende kompetencer.
Der er ingen fast udpegningstid, men generelt anbefaler Sundhedsstyrelsen, at en inspektor udpeges for en funktionsperiode af mindst 4 år.
Læger under uddannelse kan fungere som ”juniorinspektor”. En ”juniorinspektor” fortsætter automatisk som inspektor, når lægen har færdiggjort speciallægeuddannelsen. Se aktuelle inspektorer udpeget af DPAS her

Close Menu