Inspektorer

Inspektorer og juniorinspektorer under Patologisk anatomi og cytologi:

Inspektorer
Region Nord: Morten Johansen (2008)
Region Syd: Louise Kristensen (2019)
Region Syd: Kirsten Nguyen Knudsen (2021)
Region Øst: Marie Bønnelycke (2017)
Region Øst: Birgitte Grønkær Toft (2011)

Juniorinspektorer
Region Nord: Jens Haugbølle Thomsen (2019)
Region Syd: Lærke Valsøe Bruhn (2021)
Region Øst: Louise Ohlhues Baandrup

 

En inspektor udpeges af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra de videnskabelige selskaber.
En inspektor skal være en læge med kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse. I indstillingen fra selskaberne skal der lægges vægt på erfaring fra arbejde som uddannelsesansvarlig, vejleder, underviser og på medicinsk pædagogik eller lignende kompetencer.
Der er ingen fast udpegningstid, men generelt anbefaler Sundhedsstyrelsen, at en inspektor udpeges for en funktionsperiode af mindst 4 år.
Læger under uddannelse kan fungere som ”juniorinspektor”. En ”juniorinspektor” fortsætter automatisk som inspektor, når lægen har færdiggjort speciallægeuddannelsen. Såfremt det videnskabelige selskab ikke ønsker, at en ”juniorinspektor” fortsætter i ordningen, skal dette meddeles Sundhedsstyrelsen.