Inspektorer

Inspektorer og juniorinspektorer under Patologisk anatomi og cytologi:

Inspektorer
Region Nord: Parag Dabir
Region Nord: Jens Haugbølle Thomsen
Region Syd: Louise Kristensen
Region Syd: Kirsten Nguyen Knudsen
Region Øst: Marie Bønnelycke
Region Øst: Nina Woller
Region Øst: Rikke Karlin Jepsen

Juniorinspektorer 2023
Region Nord: Danny Mortensen
Region Nord: Azadeh Birbaneh
Region Syd: Malene Theilmann
Region Øst: Mille Kyhn Andrea
Region Øst: Søren Hoberg

En inspektor udpeges af Sundhedsstyrelsen efter indstilling fra de videnskabelige selskaber.
En inspektor skal være en læge med kendskab til og interesse for den lægelige videreuddannelse. I indstillingen fra selskaberne skal der lægges vægt på erfaring fra arbejde som uddannelsesansvarlig, vejleder, underviser og på medicinsk pædagogik eller lignende kompetencer.
Der er ingen fast udpegningstid, men generelt anbefaler Sundhedsstyrelsen, at en inspektor udpeges for en funktionsperiode af mindst 4 år.
Læger under uddannelse kan fungere som ”juniorinspektor”. En ”juniorinspektor” fortsætter automatisk som inspektor, når lægen har færdiggjort speciallægeuddannelsen. Såfremt det videnskabelige selskab ikke ønsker, at en ”juniorinspektor” fortsætter i ordningen, skal dette meddeles Sundhedsstyrelsen.