Evaluering til speciallægeuddannelsen i patologi

Introduktionsuddannelse:
Faglig profil og vuderingsskema for introduktionslæger i patologisk anatomi og cytologi

Speciallægeuddannelse:

Struktureret observation ved brug af EPA skema
EPA1: Frisk væv
EPA2: Udskæring
EPA3: Mikroskopi
EPA4: Obduktion
EPA5: Konference

Link til kompetencevurderingsmetoder 2015

Struktureret samtale: (Link kommer snarest)

Audit:
Skemaer til brug ved auditbeskrivelse:
Obduktionsjournal
Histologibeskrivelse 1
Histologibeskrivelse 2
Histologisk præparat – eksplicit audit 1
Histologisk præparat – eksplicit audit 2

360 graders evaluering: (Link kommer snarest)

Inspektorordningen: Link til inspektorordningen