Retningslinjer for udpegning af repræsentanter til faglige arbejdsgrupper.

DPAS’ bestyrelse udpeger repræsentanter til officielle udvalg nedsat under Sundhedsstyrelsen, Lægevidenskabelige Selskaber og andre offentlige myndigheder. Bestyrelsen udpeger endvidere repræsentanter til faglige arbejdsgrupper herunder repræsentanter til DMCG’erne. Ledige poster kommer i opslag på Selskabets hjemmeside.

Medlemmer udpeget i henhold til ovenstående er valgt for en periode for tre år ad gangen med mindre andre funktionsperioder er angivet i de pågældende udvalg. Der er mulighed for genudpegning uden opslag 1 gang, herefter skal posten i opslag.