Om uddannelsesudvalget

En af de centrale opgaver for DPAS er at sikre en tilfredsstillende postgraduat, teoretisk uddannelse inden for det patologisk anatomiske speciale. Denne omfatter såvel uddannelsen af læger under speciallægeuddannelse som videreuddannelsen efter opnået speciallægeuddannelse.

Uddannelsesudvalg varetager den postgraduate uddannelsesopgave med følgende beføjelser:

  • Varetagelse af den postgraduate kursusvirksomhed i specialet.
  • I samarbejde med hovedkursusvejlederen at planlægge, evaluere og om nødvendigt justere de teoretiske, specialespecifikke kurser under speciallægeuddannelsen.
  • Igangsættelse, planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesaktiviteter for selskabets medlemmer og i forbindelse hermed via selskabets hjemmeside holde medlemmerne orienteret om kursusaktiviteter og uddannelsesmæssige forhold.

Udvalget består af ni personer, hvilke omfatter formand, tre øvrige medlemmer, hovedkursusleder, DPAS bestyrelsesrepræsentant og en repræsentant for hvert af de tre af speciallægeuddannelsens kursushold. Formanden vælges separat. I forbindelse med planlægning af kursusaktivitet kan udvalget, såfremt det findes nødvendigt, engagere organisatorisk og faglig assistance fra selskabets øvrige medlemmer. Udvalget refererer til DPAS bestyrelse og aflægger årlig beretning for selskabets generalforsamling.