Vidensbank

G  H  K  L  M  N  T  U  Ø 

Klik på en kategori og brug bogstavene til at scrolle ned til de relevante afsnitG


Gynækologi, placenta og obstetrik

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe
www.dgcg.dk

Retningslinier for cervixcancer
http://www.dgcg.dk/index.php/guidelines/cervixcancer-guidelines

Retningslinier for epitelial ovariecancer
http://www.dgcg.dk/index.php/guidelines/ovariecancer-guidelines

Retningslinier for ikkeepitelial ovariecancer:
http://www.dgcg.dk/index.php/guidelines/ikke-epithelial-ovariecancer

Retningslinier for visitation, diagnostik, behandling og kontrol af vulvacancer
http://www.dgcg.dk/index.php/guidelines/vulvacancer

Retningslinier for trofoblastsygdomme:
http://www.dgcg.dk/images/retningslinier/Trofoblast/TROFOBLASTSYGDOMMEguideline2014-2.pdf

Placenta guideline:
http://gynobsguideline.dk/sandbjerg/Patoanatomi%20placenta.pdf

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi:
https://www.dsog.dk/obstetrik

Retningslinje for intrauterin fosterdød:
http://static.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/546e7748e4b0d969a4f6cf10/546e7745e4b0d969a4f6cc35/1393874573000/IUFD-20141.pdf?format=originalH


Hæmatologi

Dansk Hæmatologisk Selskab
www.hematology.dk

Dansk Lymfom Gruppe
www.lymphoma.dk

Dansk Myelomatose Studiegruppe
www.myeloma.dk

Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme
www.myeloid.dk

Akut leukæmigruppe
www.leukemia.dk

Society for Hematopathology
www.society-for-hematopathology.orgK


Knogle og bløddele

Kliniske retningslinier, Dansk Sarkom Gruppe
http://dsg.ortopaedi.dk/faktablade/L
M


Mamma

Danish Breast Cancer Group:
https://www.dbcg.dk/N


Neuro

Kliniske retninglinjer Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe
http://www.dnog.dk/dokumenter

Scandinavian Neuropathological Society
http://s-n-s.org/T


Thymus

International Thymic Malignancy Interest Group
www.itmig.orgU
Ø


Øre / næse / hals

DAHANCA
https://www.dahanca.dk/

Nationale retningslinier vedrørende karcinommetastase på halsen fra ukendt primærtumor
https://www.dahanca.dk/uploads/TilFagfolk/Guideline/GUID_Ukendt-primaertumor_2013.pdf

Nationale retningslinier for pakkeforløb hoved-halskræft
https://www.dahanca.dk/uploads/TilFagfolk/Guideline/GUID_DAHANCA_Pakkeforlob_hoved_halskraeft_2020.pdf

Nationale retningslinier for kræft i næse og bihule
https://www.dahanca.dk/uploads/TilFagfolk/Guideline/GUID_DAHANCA_Sinonasal_2019.pdf

National retningslinier for udredning og behandling af spytkirtelkræft
https://www.dahanca.dk/uploads/TilFagfolk/Guideline/GUID_DAHANCA_spytkirtelkraeft_2019.pdf

Nationale retningslinier for mundhulekræft
https://www.dahanca.dk/uploads/TilFagfolk/Guideline/GUID_DAHANCA_Mundhulekraeft-retningslinjer_2016.pdf

Nationale retningslinier for pharynx- og larynxkræft
https://www.dahanca.dk/uploads/TilFagfolk/Guideline/GUID_Nationale-retningslinjerparynx_larynxrevision_2014.pdf

DATHYRCA, national retningslinie for thyreoideacancer
https://www.dahanca.dk/uploads/TilFagfolk/Guideline/FORMS2005-Vejledning%20DATHYRCA_2015.pdf

Øvre gastrointestinalkanal, lever, galdeveje og pancreas

Retningslinie esophagus- og ventrikelcancer, Dansk Esophagogastrisk Cancergruppe
https://degc.dk/wp-content/uploads/2021/03/DEGC_Eso_ventr__pato_diagno_stadie_AdmGodk_041120.pdf

Livertox, oversigt over medikamenters levertoksisitet
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547852/

C  I  M  O  S 

Klik på en kategori og brug bogstavene til at scrolle ned til de relevante afsnitC


Cytologi

Dansk cytologiforening
https://danskcytologiforening.dk/

International Academy of Cytology
https://www.cytology-iac.org/I


Immunhistokemi

NordiQC Immunohistochemical Quality Control
www.nordiqc.org

The Human Protein Atlas
www.proteinatlas.org

The International Society for Immunohistochemistry and Molecular Morphology (ISIMM)
https://isimm.org/M


Molekylærpatologi

Molecular Pathology
www.molecularpathologyuk.netO
S


B  H  O  Ø 

Klik på en kategori og brug bogstavene til at scrolle ned til de relevante afsnitB


Biobank

Regionernes Bio- og GenomBank:
http://rbgb.dk/cancer/H


Histologi og patologi

Pathology Outlines
https://www.pathologyoutlines.com/

Clinical Key (Adgang til lærebøger via fagbibliotek)
https://www.clinicalkey.com/#!/

Videoer
https://www.youtube.com/watch?v=IVQpqWYGdk8

https://medtube.net/users/washington-deceitO


Organisationer og instanser

Danske
Sundhedsstyrelsen
https://www.sst.dk/da

Uddannelses- og Forskningsministeriet
https://ufm.dk/

Sundhedsministeriet
https://sum.dk/

Kræftens Bekæmpelse
https://www.cancer.dk/

Lægevidenskabelige selskaber
https://selskaberne.dk/

Lægeforeningen
https://www.laeger.dk/

Styrelsen for Patientsikkerhed
https://stps.dk/#

Internationale
European Federation of Cytology Societies
https://www.efcs.eu/

European Society of Pathology
https://www.esp-pathology.org/

Harvard Medical school, Department of Pathology
https://hms.harvard.edu/departments/pathology

International Academy of Pathology
https://www.iapcentral.org/

World Health Organization
https://www.who.int/

Union for International Cancer Control, UICC
https://www.uicc.org/resources/tnm

The Royal College of Pathologists
https://www.rcpath.org/

United States and Canadian Academy of Pathology
https://www.uscap.org/Ø