Udvalg for digital patologi

Formand:
Niels Marcussen (valgt 2021)
Sygehus Sønderjylland,
Aabenraa
Patologi
Tlf. Afventer
E-mail: Niels.Marcussen@rsyd.dk

Næstformand:
Simon Lenler-Eriksen (valgt 2021)
Hospitalsenhed Midt
Patologiafdelingen
Telefon: 78443748
Email: simolenl@rm.dk

Sekretær: 
Dorrit Krustrup (valgt 2021)
Herlev Hospital
Patologiafdelingen
Telefon: 38 68 13 65
E-mail: dorrit.krustrup.01@regionh.dk

Elisabeth Specht Skovgaard (valgt 2021)
Hvidovre Hospital
Patologiafdelingen
Telefon: 4222 8180
E-mail: elisabeth.ida.specht.stovgaard.01@regionh.dk

Rouzbeh Salmani (valgt 2021)
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Patologiafdelingen
Telefon: 47 32 5995
E-mail: rous@regionsjaelland.dk

Sine Huus-Pedersen (valgt 2021)
Aalborg Unversitetshospital
Patologiafdelingen
Telefon: 97665286
E-mail: sine.p@rn.dk

Jacob Secher Ejlertsen (valgt 2021)
Rigshospitalet
Patologiafdelingen
Telefon: 35455697
E-mail: jacob.secher.ejlertsen.01@regionh.dk

Kristi Bøgh Anderson (valgt 2021)
Aalborg Universitetshospital
Patologiafdelingen
Telefon: Afventer
E-mail: kristi.anderson@rn.dk

Bestyrelsens repræsentant
Marianne Waldstrøm (valgt 2022)
Aarhus Universitetshospital
Patologi
Tlf: Afventer
E-mail: kasserer@danskpatologi.org 

Medlemmerne er valgt for 3 år. Umiddelbart genvalg kan ske én gang.