Associerede selskaber

Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf: 3544 8500
Fax: 3544 8503
www.laeger.dk
Danske lægers faglige interesseorganisation. Det er Lægeforeningens formål at samle danske læger til varetagelse af lægestandens interesser og at være det organ gennem hvilket lægestanden gør sin indflydelse gældende på almindelige samfundsspørgsmål.

Lægevidenskabelige Selskaber
Fællessekretariatet
Kristianiagade 14, 4tv
2100 København Ø
Tlf: 3544 8407
Fax: 3544 8408
E-mail: cs@dadl.dk
www. selskaberne
LVS er en sammenslutning af danske læge- videnskabelige selskaber. Formålet er fremme af dansk lægevidenskab og varetage en samlet repræsentation af denne overfor indre og ydre opgaver.

Dansk Selskab for Retsmedicin
Retsmedicinsk Institut
Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard
8200 Århus N
E-mail: leth@forensic.au.dk
www.forensic.dk
Dansk Selskab for Retsmedicin: Selskabets formål er at fremme udvikling, forskning og undervisning indenfor retsmedicin.

Union Européenne des Médecins Spécialistes
UEMS, Secretariat/Siège: Av.de la Couronne, 20
B-1050 Brussels
Tel: +32-2-649.5164
Fax: +32-2-640.3730
E-mail: uems@skynet.be
UEMS er en fagforening svarende til Fagforeningen af Speciallæger, og dermed Foreningen af Speciallægers europæiske pendant.
Yderligere om UEMS.

European Federation of Cytology Societies
Service d’Anatomie Pathologique,
Cytologie, Cytogénétique
Institut Jules BORDET
rue Héger-Bordet 1
1000 Bruxelles – Belgique
E-mail: alain.verhest@bordet.be
EFCS: En europæisk organisation af nationale cytologi- selskaber. EFCS understøtter kvaliteten af cytologiske undersøgelser ved afholdelse af kongresser, ved at give støtte til nationale seminarer og kurser og ved at fremme af kvalitetsarbejde og uddannelse inden for cytologi. Yderligere om EFCS.

World’s Association of Societies of Pathology
Royal Hallamshire Hospital
Glossop Road, Sheffield
UK – Yorkshire S10 2JF
www.waspalm.com
WASP: To Improve health throughout the world by promotting the teaching and practice of all aspects of Pathology and Laboratory Medicine. Yderligere om WASP. 

European Society of Pathology
IPATIMUP
Rua Roberto Frias s/n
4200-465, Porto
Portugal
www.esp-pathology.org/
The Society is a non-profit Society. The aims of the Society are to advance pathology in Europe and to facilitate communication between European pathologists.The term pathology includes all aspects of pathology. In order to achieve this aim the Society will organise courses and congresses on a regular basis.