Som kursistrepræsentant er du bindeled mellem kursusholdet og uddannelsesudvalget, og har det overordnede ansvar for at videreformidle kursusevalueringerne til uddannelsesudvalget. Herunder finder du en funktionsbeskrivelse og et standard evalueringsskema.

Funktionsbeskrivelse kursistrepræsentant

Evalueringskema TS-kursus