Skip to main content

Organisationer og instanser

Danske
Sundhedsstyrelsen
https://www.sst.dk/da

Uddannelses- og Forskningsministeriet
https://ufm.dk/

Sundhedsministeriet
https://sum.dk/

Kræftens Bekæmpelse
https://www.cancer.dk/

Lægevidenskabelige selskaber
https://selskaberne.dk/

Lægeforeningen
https://www.laeger.dk/

Styrelsen for Patientsikkerhed
https://stps.dk/#

Internationale
European Federation of Cytology Societies
https://www.efcs.eu/

European Society of Pathology
https://www.esp-pathology.org/

Harvard Medical school, Department of Pathology
https://hms.harvard.edu/departments/pathology

International Academy of Pathology
https://www.iapcentral.org/

World Health Organization
https://www.who.int/

Union for International Cancer Control, UICC
https://www.uicc.org/resources/tnm

The Royal College of Pathologists
https://www.rcpath.org/

United States and Canadian Academy of Pathology
https://www.uscap.org/

Close Menu