Skip to main content

DPAS kræftgrupper

DPAS er repræsenteret i de fleste organspecifikke grupper under ’Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe’.
Her ses en oversigt over grupperne inklusiv kontaktoplysninger til patologerne.
Close Menu