Øvrige kontaktpersoner

Kontaktpersoner i øvrigt: DPAS er repræsenteret i en lang række faglige fora for eksempel vedrørende uddannelse.