ÅRSMØDET 2021 AFVIKLES SOM ET VIRTUELT MØDE DEN 12.3.2021.

Som følge af corona-pandemien, aktuelle forsamlingsbegrænsninger og regionale restriktioner i forhold til mødedeltagelse har vi i bestyrelsen i DPAS desværre set os nødsaget til også at aflyse årsmødet i 2021. Det har ikke været en let beslutning, da vi ved, hvor stor en betydning netop årsmødet har for både selskabet og dets medlemmer, idet årsmødet er det faste og tilbagevendende samlingspunkt for faglig udvikling og vidensdeling, samt ikke mindst socialt samvær og netværksdannelse.

 

Vi er til gengæld glade for at kunne afholde en nedskaleret virtuel udgave, hvor det reviderede program vil omfatte det mest nødvendige som FYPA Generalforsamling, fremlæggelse af forskningstræningsprojekter og DPAS Generalforsamling.

Da afviklingen er virtuel, sætter det nogle begrænsninger for det udvidede videnskabelige program og subgruppemøderne, som derfor er udskudt til næste fysiske årsmøde.

12.03.2021, Referat fra generalforsamling i DPAS 2021

Program

Endelig dagsorden

Ændringsforslag til vedtægter, opdateret 10.03.2021

Årsberetning DPAS 2020

Årsregnskab DPAS 2020

Årsberetning ITU 2020

Årsberetning UU2020

Årsregnskab UU 2020

Årsberetning UFK 2020

Årsberetning FYPA 2020
Referat Generalforsamling FYPA 2021

Årsberetning UMP 2020, fremkommer snarest

Kandidater til Udvalg for Digital Patologi
Kandidater til Udvalg for Molekylærpatologi
Kandidat til formand for Uddannelsesudvalg
Kandidat til uddannelsesudvalget
Kandidat til Udvalg for Kvalitetsudvikling


Videnskabeligt program
Forskningstræningsprojekter, del 1

kl.10.40    1.1 Rikke Raagaard Sørensen
Rigshospitalet
Ekspression af uPAR-associated protein (uPARAP/Endo180) i malignt pleuralt mesoteliom (MPM)
kl.10.50
1.2
Lærke Valsøe Bruhn
Odense
HPV test as stand-alone follow-up test after conization for CIN2+; a national retrospective study
kl.11.00
1.3
Malin Sofia Svensson
Roskilde
Coexistence of serous cystic neoplasm (SCN) and pancreatic intraepithelial neoplasia (PanIN) in pancreatic surgical specimens: a prevalence and topographic retrospective study

Forskningstræningsprojekter, del 2

kl.11.30
2.1
Ulriche-Sophie Thiim Pedersen
Roskilde
Korrelation mellem to forskellige PD-L1 assays – SP142 og 22C3: Kvalitetssikringsstudie
kl.11.40
2.2
Martine Borrisholt
Aalborg
Quality assessment of SATB2 antibody clones
kl.11.50
2.3
Lada Thomsen
Odense
Kvalitetssikring af frysesnitundersøgelse af ovariecancer præparater

Øvrige videnskabelige projekter

Giuliana Moreano Diaz
Esbjerg
Rare Plasmacytoid Urothelial Carcinoma of the Bladder. A case report (præsentation, zip)
Helene Rønde Bjerg
Viborg
Primært clear cell adenocarcinom i blæren – case report (præsentation, zip)
Signe Lehn
Herlev
Tumor-to-tumor metastasis: A case report of a pulmonary adenocarcinoma metastasizing to a benign renal angiomyolipoma (præsentation, zip)
Ida Skovgaard Christiansen
Herlev
The role of MLH1 in identifying minimal deviation dysplasia in sessile serrated lesions (præsentation, zip)
Hanna Ferløv Schwensen
Aarhus
Fatal Pulmonary Fibrosis – a Post-COVID-19 Autopsy Case (præsentation, zip)