DPAS Årsmøde 2021

Årsmødet 2021 afvikles som et virtuelt møde den 12.3.2021.

Som følge af corona-pandemien, aktuelle forsamlingsbegrænsninger og regionale restriktioner i forhold til mødedeltagelse har vi i bestyrelsen i DPAS desværre set os nødsaget til også at aflyse årsmødet i 2021. Det har ikke været en let beslutning, da vi ved, hvor stor en betydning netop årsmødet har for både selskabet og dets medlemmer, idet årsmødet er det faste og tilbagevendende samlingspunkt for faglig udvikling og vidensdeling, samt ikke mindst socialt samvær og netværksdannelse.

 

Vi er til gengæld glade for at kunne afholde en nedskaleret virtuel udgave, hvor det reviderede program vil omfatte det mest nødvendige som FYPA Generalforsamling, fremlæggelse af forskningstræningsprojekter og DPAS Generalforsamling.

Da afviklingen er virtuel, sætter det nogle begrænsninger for det udvidede videnskabelige program og subgruppemøderne, som derfor er udskudt til næste fysiske årsmøde.

Deadline for indsendelse af abstract er 1.februar 2021.

Besked om godkendelse gives senes den 01. marts 2021 med angivelse af endeligt tidspunkt og eventuelle detaljer vedrørende fremlæggelse.

Abstracts indsendes til DPAS næstformand Christian Brøchner på e-mail: christian.beltoft.broechner@regionh.dk, emnefelt Abstract DPAS 2021″ Husk at anføre, om det er et forskningstræningsprojekt. Abstractet kan indsendes på dansk eller engelsk, og må ikke overstige 250 ord i alt.

Skabelon til abstracts

Fremlæggelse af forskningstræningsprojekter:
Vi modtager til årsmødet 2021 kun forskningstræningsprojekter, der skulle have været fremlagt i 2020 og for 2021. Forskningsprojekterne vil blive præsenteret ed mulighed for efterfølgende spørgsmål. Der uddeles sam vanligt en pris for Årets Forskningsprojekt.

Fremlæggelse af øvrige videnskabelige projekter:
Som vanligt er der mulighed for alle, at indsende abstracts på et videnskabeligt arbejde, som ønskes præsenteret på Årsmødet. De accepterede abstracts vikl blive bedt om at lave en optaget fremlæggelse (Powerpoint med voice-over), som vil være tilgængelig på hjemmesidens lukkede del. Der uddeles i 2021 ikke en pris for Årets Yngre Forsker.

Spørgsmål vedrørende det videnskabelige program stiles til DPAS ved næstformand Christian Brøchner, e-mail: christian.beltoft.broechner@regionh.dk

Endeligt program for afvikling af Årsmøde 2021 kommer snarest

Kontakt DPAS

Abstracts indsendes til DPAS næstformand Christian Brøchner på christian.beltoft.broechner@regionh.dk, emnefelt “Abstract DPAS 2021”:Husk at anføre om projektet er et forskningstræningsprojekt. Deadline for abstracts er 1.februar 2021.
Abstractet kan indsendes på dansk eller engelsk, og må ikke overstige 250 ord i alt.