Skip to main content

DPAS Årsmøde 2021

Årsmødet 2021 afvikles som et virtuelt møde den 12.3.2021.

Som følge af corona-pandemien, aktuelle forsamlingsbegrænsninger og regionale restriktioner i forhold til mødedeltagelse har vi i bestyrelsen i DPAS desværre set os nødsaget til også at aflyse årsmødet i 2021. Det har ikke været en let beslutning, da vi ved, hvor stor en betydning netop årsmødet har for både selskabet og dets medlemmer, idet årsmødet er det faste og tilbagevendende samlingspunkt for faglig udvikling og vidensdeling, samt ikke mindst socialt samvær og netværksdannelse.

 

Vi er til gengæld glade for at kunne afholde en nedskaleret virtuel udgave, hvor det reviderede program vil omfatte det mest nødvendige som FYPA Generalforsamling, fremlæggelse af forskningstræningsprojekter og DPAS Generalforsamling.

Da afviklingen er virtuel, sætter det nogle begrænsninger for det udvidede videnskabelige program og subgruppemøderne, som derfor er udskudt til næste fysiske årsmøde.

Deadline for indsendelse af abstract er 1.februar 2021.

Besked om godkendelse gives senes den 01. marts 2021 med angivelse af endeligt tidspunkt og eventuelle detaljer vedrørende fremlæggelse.

Abstracts indsendes til DPAS næstformand Christian Brøchner på e-mail: christian.beltoft.broechner@regionh.dk, emnefelt Abstract DPAS 2021″ Husk at anføre, om det er et forskningstræningsprojekt. Abstractet kan indsendes på dansk eller engelsk, og må ikke overstige 250 ord i alt.

Skabelon til abstracts

Fremlæggelse af forskningstræningsprojekter:
Vi modtager til årsmødet 2021 kun forskningstræningsprojekter, der skulle have været fremlagt i 2020 og for 2021. Forskningsprojekterne vil blive præsenteret ed mulighed for efterfølgende spørgsmål. Der uddeles sam vanligt en pris for Årets Forskningsprojekt.

Fremlæggelse af øvrige videnskabelige projekter:
Som vanligt er der mulighed for alle, at indsende abstracts på et videnskabeligt arbejde, som ønskes præsenteret på Årsmødet. De accepterede abstracts vikl blive bedt om at lave en optaget fremlæggelse (Powerpoint med voice-over), som vil være tilgængelig på hjemmesidens lukkede del. Der uddeles i 2021 ikke en pris for Årets Yngre Forsker.

Spørgsmål vedrørende det videnskabelige program stiles til DPAS ved næstformand Christian Brøchner, e-mail: christian.beltoft.broechner@regionh.dk

Årsmøde i Dansk Patologiselskab 2021
12. marts 2021 kl. 09:00-16:00
Sted: Virtuelt, Microsoft Teams

Program
09:00 – 10:00 Generalforsamling FYPA
10:00 – 10:30 Pause
10:30 – 10:40 Velkomst til årsmødet v/DPAS formand Lene Buhl Riis
10:40 – 11:10 Forskningstræningsprojekter del 1
10:40: 1.1: Rikke Raagaard Sørensen
Rigshospitalet Ekspression af uPAR-associated protein (uPARAP/Endo180) i malignt pleuralt mesoteliom (MPM)
10:50:1.2: Lærke Valsøe Bruhn
Odense HPV test as stand-alone follow-up test after conization for CIN2+; a national retrospective study
11:00: 1.3: Malin Sofia Svensson
Roskilde  Coexistence of serous cystic neoplasm (SCN) and pancreatic intraepithelial neoplasia (PanIN) in pancreatic surgical specimens: a prevalence and topographic retrospective study

11:10 – 11:30 Kort pause

11:30 – 12:00 Forskningstræningsprojekter del 2
11:30: 1.2: Ulriche-Sophie Thiim Pedersen
Roskilde Korrelation mellem to forskellige PD-L1 assays – SP142 og 22C3: Kvalitetssikringsstudie
11:40: 2.2: Martine Borrisholt
Aalborg Quality assessment of SATB2 antibody clones
11:50:3.2: Lada Thomsen
Odense Kvalitetssikring af frysesnitundersøgelse af ovariecancer præparater

12:00 – 13:00 Frokost
13:00 – 14:00 Præsentation af ny målbeskrivelse v/Målbeskrivelsesudvalg
14:00 – 14:15 Prisuddeling: Årets forskningstræningspris
FYPAs uddannelsespris
14:15 – 14:30 Kort pause
14:30 – 16:00 Generalforsamling DPAS

Dansk Patologiselskab
Februar 2021

Download program

Dagsorden foreligger på siden for medlemmer.

Videnskabeligt program

Herunder findes information om det videnskabelige indhold til årsmødet samt links til videopræsentationer af indsendte projekter, som kan downloades. Spørgsmål til præsentationerne kan stiles til forfatterne, oplysninger til sidst i hver præsentation.

Forskningstræningsprojekterne præsenteres fra kl. 10:40 – 11:10 (del 1) og 11:30 – 12:00 (del 2).

Der overrækkes en pris for Årets forskningstræningsprojekt kl. 14:00.

 

Videnskabeligt program
Forskningstræningsprojekter, del 1

1.1 Rikke Raagaard Sørensen
Rigshospitalet
Ekspression af uPAR-associated protein (uPARAP/Endo180) i malignt pleuralt mesoteliom (MPM)
1.2 Lærke Valsøe Bruhn
Odense
HPV test as stand-alone follow-up test after conization for CIN2+; a national retrospective study
1.3 Malin Sofia Svensson
Roskilde
Coexistence of serous cystic neoplasm (SCN) and pancreatic intraepithelial neoplasia (PanIN) in pancreatic surgical specimens: a prevalence and topographic retrospective study

Forskningstræningsprojekter, del 2

2.1 Ulriche-Sophie Thiim Pedersen
Roskilde
Korrelation mellem to forskellige PD-L1 assays – SP142 og 22C3: Kvalitetssikringsstudie
2.2 Martine Borrisholt
Aalborg
Quality assessment of SATB2 antibody clones
2.3 Lada Thomsen
Odense
Kvalitetssikring af frysesnitundersøgelse af ovariecancer præparater

Øvrige videnskabelige projekter

Giuliana Moreano Diaz
Esbjerg
Rare Plasmacytoid Urothelial Carcinoma of the Bladder. A case report (præsentation, zip)
Helene Rønde Bjerg
Viborg
Primært clear cell adenocarcinom i blæren – case report (præsentation, zip)
Signe Lehn
Herlev
Tumor-to-tumor metastasis: A case report of a pulmonary adenocarcinoma metastasizing to a benign renal angiomyolipoma (præsentation findes på medlemssiden, zip)
Ida Skovgaard Christiansen
Herlev
The role of MLH1 in identifying minimal deviation dysplasia in sessile serrated lesions (præsentation, zip)
Hanna Ferløv Schwensen
Aarhus
Fatal Pulmonary Fibrosis – a Post-COVID-19 Autopsy Case (præsentation, zip)
Kontakt DPAS

Abstracts indsendes til DPAS næstformand Christian Brøchner på christian.beltoft.broechner@regionh.dk, emnefelt “Abstract DPAS 2021”:Husk at anføre om projektet er et forskningstræningsprojekt. Deadline for abstracts er 1.februar 2021.
Abstractet kan indsendes på dansk eller engelsk, og må ikke overstige 250 ord i alt.

Close Menu